Kåseri med ARNE HJELTNES

EVENT INFORMATION

”Arne Hjeltnes er halvt vossing, halvt harding og har vore engasjert i lokal mat og drikke i mange år. I dag driv han saman med ein heil gjeng bryggeri og sideri på Voss. Og har teke initiativ til det nystarta Voss Handverksmeieri. Arne skal snakka om lokal mat og korleis me nordmenn har vorte ein matnasjon med heilt spesielle føresetnader – i ein underhaldande tone sjølvsagt, der eit glas sider passar godt til”

@siderfestival
@arnehjeltnes
foredrag
@hardanger